Quân đội Syria tái chiếm Albu Kamal, Thành trì cuối cùng của Khủng Bố Hồi giáo IS

Thursday, November 9, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,