Quốc hữu hóa kênh đào Suez năm 1956 khiến Israel tấn công vào Ai cập

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,