Quốc hữu hóa kênh đào Suez năm 1956 khiến Israel tấn công vào Ai cập

Sunday, November 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,