Sau vụ phóng hỏa tiễn mới nhất, Bắc Triều Tiên tự hào lớn về năng lực hỏa tiễn của nước này

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: