Sau vụ phóng hỏa tiễn mới nhất, Bắc Triều Tiên tự hào lớn về năng lực hỏa tiễn của nước này

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: