Tham Mưu Trưởng IDF: Israel và Ả-rập Saudi có chung lợi ích là chống lại các mối đe dọa từ Iran"

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: