Tham Mưu Trưởng IDF: Israel và Ả-rập Saudi có chung lợi ích là chống lại các mối đe dọa từ Iran"

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: