Tham Mưu Trưởng IDF: Israel và Ả-rập Saudi có chung lợi ích là chống lại các mối đe dọa từ Iran"

Friday, November 17, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: