Thành Phố Homs thuộc Syria bị Không Quân Israel Không Kích, Hệ thống phòng không Syria bất lực

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,