Thành Phố Homs thuộc Syria bị Không Quân Israel Không Kích, Hệ thống phòng không Syria bất lực

Friday, November 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,