Tìm thấy những ngôi Mộ với ít nhất 400 thi thể là nạn nhân của Hồi giáo IS

7:07 SA