Tổng thống Ai cập Anwar Sadat bị ám sát năm 1981

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: