Tổng thống Ai cập Anwar Sadat bị ám sát năm 1981

Sunday, November 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: