Triều Tiên Nói Tổng Thống Trump Là " Kẻ hủy diệt nền hòa bình của Thế giới, đang 'cầu xin' chiến tranh "

Sunday, November 12, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,