Trump Kêu gọi tử hình Kẻ Khủng bố Bằng xe tải ở Mahatan New-York

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,