Trump Kêu gọi tử hình Kẻ Khủng bố Bằng xe tải ở Mahatan New-York

Saturday, November 4, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,