Trump Kêu gọi tử hình Kẻ Khủng bố Bằng xe tải ở Mahatan New-York

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: