Trump không mong muốn phải gọi Kim- Jong -Un là " Kẻ vừa béo vừa Lùn"

7:24 CH