Trump không mong muốn phải gọi Kim- Jong -Un là " Kẻ vừa béo vừa Lùn"

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: