Trump không mong muốn phải gọi Kim- Jong -Un là " Kẻ vừa béo vừa Lùn"

Sunday, November 12, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,