Trump không mong muốn phải gọi Kim- Jong -Un là " Kẻ vừa béo vừa Lùn"

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,