Trump: Thử nghiệm bắn Hỏa tiễn đạn đạo của Triều Tiên là "một tình huống mà chúng ta có thể kiểm soát được"

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,