Trump: Thử nghiệm bắn Hỏa tiễn đạn đạo của Triều Tiên là "một tình huống mà chúng ta có thể kiểm soát được"

Wednesday, November 29, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,