Trump: Thử nghiệm bắn Hỏa tiễn đạn đạo của Triều Tiên là "một tình huống mà chúng ta có thể kiểm soát được"

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: