Trump tiết lộ cho Nga chi tiết về các sứ mệnh của tình báo Mossad-IDF tại Syria

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: