Tỷ phú Al-Waleed vị Hoàng Tử Ả Rập từng Bôi nhọ ông Trump

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: