Xe Tank Israel bắn cảnh cáo một nhóm Quân đội Syria đang xây tiền đồn Quân sự gần biên giới

Monday, November 20, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,