Đan Mạch ngừng viện trợ cho các tổ chức phi chính phủ Palestine có quan hệ với BDS và khủng bố

Sunday, December 24, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: