Đan Mạch ngừng viện trợ cho các tổ chức phi chính phủ Palestine có quan hệ với BDS và khủng bố

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: