Đan Mạch ngừng viện trợ cho các tổ chức phi chính phủ Palestine có quan hệ với BDS và khủng bố

tháng 12 24, 2017