Bà Nikki Haley sẽ trình bày bằng chứng " vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Iran "

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,