Bà Nikki Haley sẽ trình bày bằng chứng " vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Iran "

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: