Bà Nikki Haley sẽ trình bày bằng chứng " vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Iran "

Friday, December 15, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,