Bắc Triều Tiên mong muốn được Tòa Bạch Ốc bảo đảm an ninh

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,