Báo cáo cho biết Bắc Triều Tiên thử nghiệm nạp vũ khí Sinh học vào Các Hỏa tiễn đạn đạo Liên Lục Địa

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: