Báo cáo: Trump dự kiến sẽ công nhận Jerusalem là thủ Phủ của Israel vào ngày thứ Tư

Saturday, December 2, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,