Bão Tembin giết chết 133 người Philippines và đang tiến về Việt Nam

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: