Bão Tembin giết chết 133 người Philippines và đang tiến về Việt Nam

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,