Chỉ có 44% người Mỹ ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: