Cuộc thăm dò cho thấy không tới một nửa số người Mỹ ủng hộ Quyết định của Trump khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Sunday, December 24, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,