Dưới thời của Tổng Thống Trump Tòa Bạch Ốc nhắm xóa sổ diện bảo lãnh thân nhân nhập cư sang Mỹ

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: