Guatemala thông báo ý định di chuyển sứ quán của Nước này tới Jerusalem

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: