Guatemala thông báo ý định di chuyển sứ quán của Nước này tới Jerusalem

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,