Hoa Kỳ Thông Báo Cắt giảm $285 Triệu USD Ngân sách Tài Trợ cho Liên Hiệp Quốc

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,