Hoa Kỳ Thông Báo Cắt giảm $285 Triệu USD Ngân sách Tài Trợ cho Liên Hiệp Quốc

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: