Hoa Kỳ Và Nga đồng ý nỗ lực tiếp cận giải pháp ngoại giao để giải quyết các Vấn đề Hạt Nhân của Bình Nhưỡng

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: