Hoa Kỳ Và Nga đồng ý nỗ lực tiếp cận giải pháp ngoại giao để giải quyết các Vấn đề Hạt Nhân của Bình Nhưỡng

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,