Hơn 10 quốc gia có thể sẽ di chuyển Sứ Quán của họ tới Jerusalem, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: