Hơn 10 quốc gia có thể sẽ di chuyển Sứ Quán của họ tới Jerusalem, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,