Kiến Thức Cộng Đồng Người Việt Khắp Nơi

Hơn 10 quốc gia có thể sẽ di chuyển Sứ Quán của họ tới Jerusalem, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: