Lính Nam Hàn bắn nhiều phát đạn cảnh báo lính Bắc Triều Tiên khi họ đang tìm kiếm một người đào tẩu.

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,