Lính Nam Hàn bắn nhiều phát đạn cảnh báo lính Bắc Triều Tiên khi họ đang tìm kiếm một người đào tẩu.

Sunday, December 24, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,