Lính Nam Hàn bắn nhiều phát đạn cảnh báo lính Bắc Triều Tiên khi họ đang tìm kiếm một người đào tẩu.

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: