Một căn cứ quân sự mới khánh thành của Iran ở Syria bị máy bay Tiêm Kich của Israel bắn sập

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: