Một căn cứ quân sự mới khánh thành của Iran ở Syria bị máy bay Tiêm Kich của Israel bắn sập

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,