Một căn cứ quân sự mới khánh thành của Iran ở Syria bị máy bay Tiêm Kich của Israel bắn sập

Sunday, December 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,