Netanyahu: Israel sẽ không cho phép Iran thiết lập sự hiện diện quân sự tại Syria

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,