Netanyahu: Israel sẽ không cho phép Iran thiết lập sự hiện diện quân sự tại Syria

Sunday, December 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,