Palestine cảnh báo Mỹ không nên công nhận Thánh địa Jerusalem là thủ Phủ của Israel vì điều này sẽ 'giết chết' các nổ lực đàm phán hòa bình

Sunday, December 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,