Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan: " Thế giới sẽ dạy cho Hoa Kỳ một bài học"

Saturday, December 23, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,