Tổng Thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đang gây nhiều tranh cãi

Thursday, December 7, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,