VUA JORDAN CHO BIẾT SỨ QUÁN MỸ CHUYỂN TỚI JERUSALEM SẼ GÂY TỔN HẠI CHO CÁC NỔ LỰC HÒA BÌNH

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,