Đại sứ Mỹ Tại Panama xin từ chức và nói rằng ông không thể làm việc dưới chính Quyền Trump nữa

Saturday, January 13, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,