Kiến Thức Cộng Đồng Người Việt Khắp Nơi

Đại sứ Mỹ Tại Panama xin từ chức và nói rằng ông không thể làm việc dưới chính Quyền Trump nữa

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: