Đại sứ Mỹ Tại Panama xin từ chức và nói rằng ông không thể làm việc dưới chính Quyền Trump nữa

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,