Đại sứ Mỹ Tại Panama xin từ chức và nói rằng ông không thể làm việc dưới chính Quyền Trump nữa

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: