Bannon: "Hãy để Jordan lấy khu Bờ Tây, và Ai Cập lấy dãy Gaza"

Saturday, January 6, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,