Bannon: "Hãy để Jordan lấy khu Bờ Tây, và Ai Cập lấy dãy Gaza"

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,