Bannon: "Hãy để Jordan lấy khu Bờ Tây, và Ai Cập lấy dãy Gaza"

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: