Hamas nói với ông Abbas Rằng Nhóm Vũ Trang Này Mong Muốn Được Gia Nhập Lực lượng Giải Phóng PLO

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: