Hamas nói với ông Abbas Rằng Nhóm Vũ Trang Này Mong Muốn Được Gia Nhập Lực lượng Giải Phóng PLO

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,