Hamas nói với ông Abbas Rằng Nhóm Vũ Trang Này Mong Muốn Được Gia Nhập Lực lượng Giải Phóng PLO

Saturday, January 6, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,