Hoa Kỳ bác bỏ các báo cáo cho rằng Mỹ sẽ đóng băng các nguồn quỹ nhân đạo dành cho tổ chức UNRWA

Saturday, January 6, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,