Hoa Kỳ bác bỏ các báo cáo cho rằng Mỹ sẽ đóng băng các nguồn quỹ nhân đạo dành cho tổ chức UNRWA

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,