Israel sẽ bán những chiến đấu cơ F-16 đã qua sử dụng cho Croatia

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: