Lieberman cho biết nhóm vũ trang Hamas đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn và tiếp tục phát triển năng lực

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: