Lieberman cho biết nhóm vũ trang Hamas đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn và tiếp tục phát triển năng lực

Tuesday, January 16, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,