Mỹ Âm Thầm chuyển dời một số nhân viên Lãnh sự đến Đại Sứ Quán mới của Nước này đến Jerusalem

Friday, January 26, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: