Mỹ Âm Thầm chuyển dời một số nhân viên Lãnh sự đến Đại Sứ Quán mới của Nước này đến Jerusalem

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: