Mỹ Âm Thầm chuyển dời một số nhân viên Lãnh sự đến Đại Sứ Quán mới của Nước này đến Jerusalem

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: