Putin gọi KimJong Un của Bắc Triều Tiên là " một người trưởng thành, có Đường lối chính trị khôn Ngoan"

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: