Thủ tướng Israel từng đề nghị với Obama và Kerry Việc giao Phần lãnh thổ Sinai cho người Palestine

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: