Trump nói ông Obama là người "dại dột" đã cho Iran tiền để chuyển đến tay bọn khủng bố

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: