Trump nói ông Obama là người "dại dột" đã cho Iran tiền để chuyển đến tay bọn khủng bố

Wednesday, January 3, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,