Vào ngày thứ 5 trong cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, Erdoğan đe dọa sẽ mở rộng chiến dịch này

Thursday, January 25, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,