Bộ Tài Chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Haniyeh và đưa ông này vào danh sách đen những kẻ khủng bố

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,