Bộ trưởng Katz buộc tội Lieberman về việc 'gây quỹ của nhóm vũ trang Hamas'

tháng 2 05, 2018