Bộ trưởng Katz buộc tội Lieberman về việc 'gây quỹ của nhóm vũ trang Hamas'

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,