Bộ trưởng Katz buộc tội Lieberman về việc 'gây quỹ của nhóm vũ trang Hamas'

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: