Chế độ Syria bị nghi ngờ đã tiến hành tấn công vũ khí hoá học ở Idlib

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: