Chỉ Huy IDF : "Bất Cứ Ai Tìm Cách Phá Hoại An Ninh Của Israel Sẽ Đối Mặt Với Một Phản Ứng Cứng Rắn"

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: