Chỉ Huy IDF : "Bất Cứ Ai Tìm Cách Phá Hoại An Ninh Của Israel Sẽ Đối Mặt Với Một Phản Ứng Cứng Rắn"

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: