Giới chức Mỹ: Chế độ Assad có thể đang phát triển các loại vũ khí hóa học mới

tháng 2 02, 2018