Israel thử nghiệm Hệ thống Trophy tiên tiến trang bị cho Lữ Đoàn Xe Tank bất chấp căng thẳng đang leo thang ở Biên giới phía Bắc

Friday, February 23, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,